[:ca]El festival Terres Catalunya designat membre candidat a formar part del CIFFT[:es]El Festival Terres Catalunya designado miembro candidato a formar parte del CIFFT[:en]The Terres Catalunya Festival designated as a candidate member of the CIFFT[:]

[:ca]

El Comitè Internacional de Festivals de Cinema Turístic, el CIFFT, ha acceptat la candidatura del Festival Terres Catalunya com a membre candidat a formar part d’aquesta institució. Terres Catalunya comparteix el títol de membre candidat juntament amb el festival Following The Equator que se celebra a Maldives.

Els directors de Terres Catalunya van tenir oportunitat el dissabte dia 2 de desembre de presentar el projecte davant els membres del Comitè del CIFFT a Viena (Àustria). El CIFFT compta actualment amb 17 festivals membres de ple dret i l’objectiu des de la seva fundació el 1989 és mantenir i fomentar la consciència del treball audiovisual en la indústria del turisme internacional.

Amb l’acceptació de la candidatura de les Terres Catalunya, el festival de cinema amb seu a Tortosa, la segona edició ja s’està preparant, se sotmetrà a un any d’avaluació per part de l’CIFFT. Després d’aquest període i en funció de l’avaluació obtinguda, Terres Catalunya podrà arribar a ser membre de ple dret d’aquesta associació que aglutina els festivals internacionals de cinema turístic més prestigiosos del món. Actualment, ja són membres festivals de cinema turístic que se celebren a països de tot el món com França, Portugal, Alemanya, Estats Units, Croàcia, Turquia o Grècia entre d’altres.

Més informació: https://www.cifft.com/our-members/

[:es]

El Comité Internacional de Festivales de Cine Turístico, el CIFFT, ha aceptado la candidatura del Festival Terres Catalunya como  miembro candidato a formar parte de esta institución. Terres Catalunya comparte el título de miembro candidato junto con el festival Following The Equator que se celebra en Maldivas.

Los directores de Terres Catalunya tuvieron oportunidad el sábado día 2 de diciembre de presentar el proyecto  ante los miembros del Comité del CIFFT en Viena (Austria). El CIFFT cuenta actualmente con 17 festivales miembros de pleno derecho y cuyo objetivo desde su fundación en 1989 es mantener y fomentar la conciencia del trabajo audiovisual en la industria del turismo internacional.

Con la aceptación de la candidatura de Terres Catalunya, el festival de cine con sede en Tortosa, cuya segunda edición ya se está preparando, se someterá a un año de evaluación por parte del CIFFT. Tras este periodo y en función de la evaluación obtenida, Terres Catalunya podrá llegar a ser miembro de pleno derecho de esta asociación que aglutina los festivales internacionales de cine turístico más prestigiosos del mundo. Actualmente, ya son miembros festivales de cine turístico que se celebran en países de todo el mundo como Francia, Portugal, Alemania, Estados Unidos, Croacia, Turquía o Grecia entre otros.

Más información: https://www.cifft.com/our-members/

[:en]

The International Committee of Tourist Film Festivals, the CIFFT, has accepted the candidacy of the Terres Catalunya Festival as a candidate member to be part of this institution. Terres Catalunya shares the title of candidate member with the Following The Equator Festival, held in the Maldives.

The directors of Terres Catalunya had the opportunity on last Saturday December 2, to present the project to the members of the CIFFT Committee in Vienna (Austria). The CIFFT has currently 17 member festivals with full rights and whose objective since its foundation in 1989 is to maintain and promote awareness of audiovisual work in the international tourism industry.

With the acceptance of the candidacy of Terres Catalunya, the film festival based in Tortosa, whose second edition is already being prepared, will undergo one year of evaluation by the CIFFT. After this period and depending on the evaluation obtained, Terres Catalunya will be able to become a full member of this association that brings together the most prestigious international tourist film festivals in the world, such as Deauville Green Awards or Cannes Corporate Media and TV Awards (France), ART&TUR – International Tourism Film Festival (Portugal), The Golden City Gate (Germany), International Film & Video Festival (the United States), Zagreb Tourfilm Festival (Croatia), Istanbul International Tourism Film Festival (Turkey) or Amorgos Tourism Film Festival (Greece) among others.

For more information: https://www.cifft.com/our-members/

[:]