terres LAB Showroom

[:ca]El proper dijous 1 de juny, en el marc del congrés terres LAB, dues empreses i un centre formatiu exposaran els seus darrers projectes centrats en la indústria turística. És el terres LAB Showroom.

L’Escola de Noves Tecnologies Interactives, centre adscrit a la Universitat de Barcelona, presentarà 4 projectes d’estudiants desenvolupats en el marc del Grau de Creació artística per a videojocs i Jocs Aplicats. Els quatre projectes que es presentaran estan relacionats amb els actes commemoratius pel 150è aniversari del naixement de l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch: http://cultura.gencat.cat/ca/anypuigicadafalch/

Ebredrone, empresa dedicada a l’aplicació de la tecnologia dron i el sector robòtic en sectors econòmics com l’agricultura, la topografia, el sector audiovisual o la indústria, exposarà la versatilitat de l’ús de la seva tecnologia en l’audiovisual turístic.

Incubalia, start-up homologada de la Universitat Rovira i Virgili (URV), orientada al màrqueting i les estratègies de negoci digital, exposarà diversos projectes que exposen com és possible definir l’estratègia digital d’un destí sostenible: conéixer el viatger 3.0 per adaptar el destí a les seves necessitats.

Teresa Vidal (ENTI-UB), Pau Jornet i Aleix Figueres (Ebredrone) i Enric Ginovart (Incubalia) participaran en una taula rodona el proper dijous a les 9 del matí i posteriorment atendran els assistents al congrés i visitants que ho desitgin en un espai especialment habilitat de l’hotel SB Corona de Tortosa, seu del congrés terres LAB.[:es]El próximo jueves 1 de junio, en el marco del congreso terres LAB, dos empresas y un centro formativo expondrán sus últimos proyectos centrados en la industria turística. Es el terres LAB Showroom.

La Escuela de Nuevas Tecnologías Interactivas, centro adscrito a la Universitat de Barcelona, presentará 4 proyectos de estudiantes desarrollados en el marco del Grado de Creación artística para Videojuegos y Juegos Aplicados. Los cuatro proyectos que se presentarán están relacionados con los actos conmemorativos por el 150 aniversario del nacimiento del arquitecto Josep Puig i Cadafalch: http://cultura.gencat.cat/ca/anypuigicadafalch/

Ebredrone, empresa dedicada a la aplicación de la tecnología dron y el sector robótico en sectores económicos como la agricultura, la topografía, el sector audiovisual o la industria, expondrá la versatilidad del uso de su tecnología en el audiovisual turístico.

Incubaliastart-up homologada de la Universidad Rovira i Virgili (URV), orientada al marketing y las estrategias de negocio digital, expondrá diversos proyectos que exponen cómo es posible definir la estrategia digital de un destino sostenible: conocer el viajero 3.0 por adaptar el destino a sus necesidades.

Teresa Vidal (ENTI-UB), Pau Jornet y Aleix Figueres (Ebredrone) y Enric Ginovart (Incubalia) participarán en una mesa redonda el próximo jueves a las 9 de la mañana y posteriormente atenderán los asistentes al congreso y visitantes que lo deseen en un espacio especialmente habilitado del hotel SB Corona de Tortosa, sede del congreso terres LAB.[:en]On Thursday June 1, as part of the congress terres LAB, a college and two companies present their latest projects centered on the tourism industry. It is the terres LAB Showroom.

The School of New Interactive Technologies, college attached to the University of Barcelona, ​​will present four student projects developed under the level of artistic creation for Applied and Videogames. The four projects presented are related to the events commemorating the 150th anniversary of the birth of the architect Josep Puig: http://cultura.gencat.cat/ca/anypuigicadafalch/

Ebredrone, company dedicated to the application of the drone and robotic technology in economic sectors such as agriculture, topography, and audiovisual industry, will exhibit the versatility of this technology in the audiovisual related to tourism.

Incubalia, approved start-up of the Rovira i Virgili University (URV), oriented to marketing and digital business strategies, will present several projects that expose how it is possible to define the digital strategy of a sustainable destiny: meet the traveler 3.0 and adapt the destination to his needs.

Teresa Vidal (enti-UB), Pau Jornet and Aleix Figueres (Ebredrone) and Enric Ginovart (Incubalia) will participate in a roundtable on Thursday at 9 am and then attend the conference attendees and visitors who wish to space enabled to the purpose at hotel SB Corona Tortosa.[:]