[:ca]El festival terres Catalunya presenta les novetats de la segona edició a la fira internacional de turisme de Madrid, Fitur[:es]l festival terres Catalunya presenta las novedades de la segunda edición en la feria internacional de turismo de Madrid, Fitur[:en]The Terres Catalunya festival presents the novelties of the second edition at the international tourism fair in Madrid, Fitur[:]

[:ca]

El festival terres Catalunya – INTERNATIONAL ECO & TRAVEL FILM FESTIVAL ha presentat aquest dijous al matí la seva segona edició a la Fira internacional de Turisme de Madrid, FITUR, en el marc de l’estand de Turisme de Catalunya. En aquesta segona edició de 2018, el festival terres Catalunya, que és l’únic especialitzat en cinema turístic i de paisatge que se celebra a Catalunya i a tot l’Estat, mantindrà les 3 competicions, que apleguen films dedicats a Comunicació Turística, Documentals i Films Corporatius.

Entre les principals novetats per aquesta segona edició cal destacar que terres Catalunya ha estat inclòs com a membre candidat del CIFFT (International Committee of Tourism Film Festivals) i que ha incorporat als seus principals espònsors a Airbnb. A més del suport d’aquesta plataforma, terres Catalunya segueix comptant amb el de l’Ajuntament de Tortosa, l’Agència Catalana de Turisme i la Diputació de Tarragona. Empreses com B The Travel Brand, SB Hotels o Sant Josep Vins també han confirmat el seu suport al festival.

A l’acte de presentació hi han assistit l’alcalde de Tortosa, Ferran Bel, el regidor de Turisme de l’Ajuntament de Tortosa, Josep Felip Monclús, representants de l’Agència Catalana de Turisme, Hugo Marcos, secretari general del CIFFT i director d’ART&TUR – International Tourism Film Festival amb el que terres Catalunya ha renovat l’acord de partenariat, i el promotor del festival, Santi Valldepérez.

El festival terres Catalunya – INTERNATIONAL ECO & TRAVEL  FILM FESTIVAL es celebrarà del 2 al 5 de maig a Tortosa. Les projeccions es realitzaran entre la sala petita de l’Auditori Felip Pedrell i el Mercat de Tortosa. L’organització informa que les inscripcions avancen a bon ritme per a les tres competicions i que s’espera superar la bona participació de la passada edició, en la que 98 produccions de 12 països diferents van estar presents a la competició oficial, provinents de 12 països diferents (Estats Units, Mèxic, Brasil, Perú, Taiwan, India, Itàlia, Alemanya, Gran Bretanya, Eslovènia, Portugal i Itàlia) i amb uns 500 espectadors en les diferents sessions de projecció.

A banda de ser un festival dedicat a l’audiovisual turístic, terres també és un espai de reflexió i debat al voltant de la comunicació de l’experiència turística, i en aquest sentit, se celebra en els mateixos dies el congrés terres LAB, que acull conferències, taules rodones, workshops i “estudis de cas” per compartir i analitzar experiències professionals i noves tendències, però també per reflexionar des de l’àmbit acadèmic i del coneixement. L’organització ha avançat que a finals d’aquest mes de gener donarà a conèixer el programa complet de la segona edició del terres LAB.

A més, les exposicions “Catalunya des del Cel” (produïda per l’Agència Catalana de Turisme) i “La otra ruta”, de la fotògrafa espanyola d’origen peruà Morgana Vargas Llosa (cedida per B The Travel Brand), podran visitar-se a Tortosa durant els dies del festival.

[:es]El festival terres Catalunya – INTERNATIONAL ECO & TRAVEL FILM FESTIVAL ha presentado esta mañana su segunda edición en la Feria internacional de Turismo de Madrid, FITUR, en el marco del stand de Turismo de Cataluña. En esta segunda edición de 2018, el festival terres Catalunya, que es el único especializado en cine turístico y de paisaje que se celebra en Cataluña y en todo el Estado, mantendrá las 3 competiciones, que reúnen filmes dedicados a Comunicación Turística, Documentales y Films Corporativos.

Entre las principales novedades para esta segunda edición hay que destacar que terres ha sido incluido como miembro candidato del CIFFT (International Committee of Tourism Film Festivales) y que ha incorporado a sus principales patrocinadores a Airbnb. Además del apoyo de esta plataforma, tierras Cataluña sigue contando con el del Ayuntamiento de Tortosa, la Agencia Catalana de Turismo y la Diputación de Tarragona. Empresas como B The Travel Brand, SB Hoteles o Sant Josep Vins también han confirmado su apoyo al festival.

Al acto de presentación han asistido el alcalde de Tortosa, Ferran Bel, el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Tortosa, Josep Felip Monclús, representantes de la Agencia Catalana de Turismo y Hugo Marcos, secretario general del CIFFT y director de ART & TUR – International Tourism Film Festival con el que terres ha renovado el acuerdo de partenariado, y el promotor del festival, Santi Valldepérez.

El festival terres Catalunya – INTERNATIONAL ECO & TRAVEL FILM FESTIVAL se celebrará del 2 al 5 de mayo en Tortosa. Las proyecciones se realizarán entre la sala pequeña del Auditorio Felip Pedrell y el Mercado de Tortosa. La organización informa que las inscripciones avanzan a buen ritmo para las tres competiciones y que se espera superar la buena participación de la pasada edición, en la que 98 producciones de 12 países diferentes estuvieron presentes en la competición oficial, provenientes de 12 países diferentes (Estados Unidos, México, Brasil, Perú, Taiwán, India, Italia, Alemania, Gran Bretaña, Eslovenia, Portugal e Italia) y con unos 500 espectadores en las diferentes sesiones de proyección.

Aparte de ser un festival dedicado al audiovisual turístico, tierras también es un espacio de reflexión y debate en torno a la comunicación de la experiencia turística, y en este sentido, se celebra en los mismos días el congreso terres LAB, que acoge conferencias, mesas redondas, workshops y «estudios de caso» para compartir y analizar experiencias profesionales y nuevas tendencias, pero también para reflexionar desde el ámbito académico y del conocimiento. La organización ha avanzado que a finales de este mes de enero dará a conocer el programa completo de la segunda edición del terres LAB.

Además, las exposiciones «Cataluña desde el Cielo» (producida por la Agencia Catalana de Turismo) y «La otra ruta», de la fotógrafa española de origen peruano Morgana Vargas Llosa (cedida por B The Travel Brand), podrán visitar -se en Tortosa durante los días del festival.[:en]The terres Catalunya – INTERNATIONAL ECO & TRAVEL FILM FESTIVAL presented its second edition at the International Tourism Fair of Madrid, FITUR, within the framework of the Tourism of Catalonia stand. In this second edition of 2018, the terres festival, which is the only specialized in tourist and landscape cinema that is celebrated in Catalonia and throughout the State, will keep the 3 competitions, which comprise films dedicated to Tourist Communication, Documentaries and Corporate Films.

Among the main novelties for this second edition, it should be noted that Catalonia has been included as a candidate member of the CIFFT (International Committee of Tourism Film Festivals) and has incorporated its main sponsors to Airbnb. In addition to the support of this platform, terres  continues to be with that of the Tortosa City Council, the Catalan Tourism Agency and the Diputació de Tarragona. Companies like B The Travel Brand, SB Hotels or Sant Josep Vins have also confirmed their support for the festival.

The presentation ceremony was attended by the mayor of Tortosa, Ferran Bel, the Councilor for Tourism of the City Council of Tortosa, Josep Felip Monclús, representatives of the Catalan Tourism Agency, and Hugo Marcos, general secretary of CIFFT and Director of ART & TUR – International Tourism Film Festival with which terres  has renewed the partnership agreement, and the promoter of the festival, Santi Valldepérez.

The terres Catalunya – INTERNATIONAL ECO & TRAVEL FILM FESTIVAL will be held from 2 to 5 May in Tortosa. The screenings will take place between the small room of the Auditorium Felip Pedrell and the Mercat de Tortosa. The organization reports that the inscriptions move at a good pace for the three competitions and that it is expected to overcome the good participation of the last edition, in which 98 productions from 12 different countries were present in the official competition, from 12 Different countries (United States, Mexico, Brazil, Peru, Taiwan, India, Italy, Germany, Great Britain, Slovenia, Portugal and Italy) and with about 500 spectators in the different projection sessions.

Apart from being a festival dedicated to tourism audiovisual, land is also a space for reflection and debate around the communication of the tourist experience, and in this sense, the terres LAB congress is celebrated in the same days, which It hosts conferences, round tables, workshops and «case studies» to share and analyze professional experiences and new trends, but also to reflect from the academic and knowledge fields. The organization has announced that at the end of this month of January it will announce the complete program of the second terres LAB edition.

In addition, the exhibitions «Catalunya des del Cel» (produced by the Agència Catalana de Turisme) and «La otra ruta», by the Spanish photographer of Peruvian origin, Morgana Vargas Llosa (ceded by B The Travel Brand), will be able to visit -to visit in Tortosa during the festival days.[:]