[:ca]El festival terres – International Eco & Travel Film Festival signa un acord amb la e-Platform de la UNESCO[:es]El festival terres – International Eco & Travel Film Festival firma un acuerdo con la e-Platform de la UNESCO[:en]terres – International Eco & Travel Film Festival signs an agreement with the e-Platform of UNESCO[:]

[:ca]

El president de l’Associació UNESCO d’Igualada, Miquel segura, i el director del festival terres Catalunya, Santi Valldepérez van signar el passat dimecres 14 de març un conveni de col·laboració entre el festival i la e-Platform de la UNESCO, un arxiu audiovisual que allotja prop de 600 documentals amb històries de tot el món sobre el desenvolupament. L’acte de signatura del conveni per aquest any 2018 es va celebrar a la Cambra de Comerç de Tortosa amb la presència del Sr. Federico Mayor Zaragoza, qui fou secretari general de la UNESCO entre 1987 i 1999. 

L’Associació UNESCO d’Igualada  és la impulsora i custòdia d’aquest arxiu audiovisual i té també la missió de conceptualitzar, produir, avaluar i difondre projectes audiovisuals que transmetin els ideals, valors i objectius de la UNESCO en totes les seves àrees d’actuació: la cultura, les ciències i la comunicació. En aquest sentit hi encaixa l’esperit del festival terres, que podrà cedir, previ consentiment dels productors, films que participin al certamen per realitzar sessions de projecció d’audiovisuals turístics.

El conveni signat estableix, a més, que el festival s’organitzi amb el suport de la UNESCO International Centre for Audiovisual Creativity, i que un membre de l’Associació formi part del comitè científic de terres LAB, el Congrés sobre Audiovisual, Turisme i Paisatge.

La e-Platform es va crear l’any 2004 i des de llavors ha aconseguit atreure prop de 8.000 usuaris.

[:es]
El presidente de la Asociación UNESCO de Igualada, Miquel segura, y el director del festival tierras Cataluña, Santi Valldepérez firmaron el pasado miércoles 14 de marzo un convenio de colaboración entre el festival y la e-Platform de la UNESCO, un archivo audiovisual que aloja cerca de 600 documentales con historias de todo el mundo sobre el desarrollo. El acto de firma del convenio para este año 2018 se celebró en la Cámara de Comercio de Tortosa con la presencia del Sr. Federico Mayor Zaragoza, quien fue secretario general de la UNESCO entre 1987 y 1999.

La Asociación UNESCO de Igualada es la impulsora y custodia de este archivo audiovisual y tiene también la misión de conceptualizar, producir, evaluar y difundir proyectos audiovisuales que transmitan los ideales, valores y objetivos de la UNESCO en todas sus áreas de actuación: la cultura, las ciencias y la comunicación. En este sentido encaja el espíritu del festival terres, que podrá ceder, previo consentimiento de los productores, filmes que participen en el certamen para realizar sesiones de proyección de audiovisuales turísticos.

El convenio firmado establece, además, que el festival se organice con el apoyo de la UNESCO International Centre for Audiovisual Creativity, y que un miembro de la Asociación forme parte del comité científico de terres LAB, el Congreso sobre Audiovisual, Turismo y Paisaje.

La e-Platform se creó en 2004 y desde entonces ha conseguido atraer cerca de 8.000 usuarios.

[:en]The President of the Associació UNESCO d’Igualada, Miquel Segura, and the director of the Terres Catalunya festival, Santi Valldepérez signed on Wednesday March 14 a collaboration agreement between the festival and the e-Platform of UNESCO, an audiovisual archive that houses nearly 600 documentaries with stories from around the world on development. The act of signing the agreement for this year 2018es was held at the Chamber of Commerce of Tortosa with the presence of Mr. Federico Mayor Zaragoza, who was General Secretary of UNESCO between 1987 and 1999.

The UNESCO Association of Igualada is the driving force and custodian of this audiovisual archive and also has the mission of conceptualizing, producing, evaluating and disseminating audiovisual projects that transmit the ideals, values ​​and objectives of UNESCO in all its areas of interest. action: culture, science and communication. In this sense, the spirit of the terres festival fits with the philosophy of the e-Platform of UNESCO.

The signed agreement also establishes that the festival is organized with the support of UNESCO International Center for Audiovisual Creativity, and that a member of the Association takes part in the scientific committee of terres LAB, the Congress on Audiovisual, Tourism and Landscape

The e-Platform was created in 2004 and since then it has managed to attract about 8,000 users.[:]